Τί κάνουμε

Η G4S είναι παγκοσμίως, o μεγαλύτερος διεθνής όμιλος εταιρειών παροχής λύσεων ασφαλείας, ειδικευμένος να αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου οι κίνδυνοι σε ασφάλεια και προστασία θεωρούνται απειλές στρατηγικής σημασίας.

map

Η G4S Secure Solutions S.A. έχει παράσχει με απόλυτη επιτυχία λύσεις ασφαλείας (στατικές φυλάξεις, περιπολίες, συστήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας) σε σειρά μεγάλων εγκαταστάσεων και έχει αναπτύξει περαιτέρω τις αναγκαίες δεξιότητες, που θα διασφαλίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια των εγκαταστάσεών των πελατών μας.

  •  Εγκαταστάσεις με εκτεταμένους χώρους και μεγάλα περιμετρικά μήκη
  •  Αυξημένη επικινδυνότητα λόγω συνθηκών και ύψιστη αναγκαιότητα φύλαξης
  •  Αυξημένη πιθανότητα προσέλκυσης ενδιαφέροντος για κακόβουλες ενέργειες δολιοφθοράς
  •  Μελέτη, εγκατάσταση και εποπτεία σειράς Ηλεκτρονικών Συστημάτων: (CCTV, Intruder alarms, Fire Detection & Suppression, Vehicle tracking, Explosives Detection Equipment, Video Monitoring, Video Patrol)
  •  Μεγάλο αριθμό δύναμης προσωπικού ασφαλείας
    σε μεγάλο αριθμό πελατών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποδεικνύουν με τον πλέον ισχυρό τρόπο την τεχνογνωσία της και την εμπειρία της σε έργα διαχείρισης κινδύνων.

Με τιμή
Για την G4S Security (Κατάστημα Μεσογείων)