Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι χρήσης

Γενικοί όροι

Η χρήση αυτού του ιστοτόπου (παραγγελία προϊόντων, χρήση υπηρεσιών, πλοήγηση κ.λπ.) υποδηλώνει συμφωνία με τους Όρους Χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν το χρησιμοποιήσετε. Γι’ αυτό το λόγο πρωταρχικό μέλημα των νόμιμων ιδιοκτητών και διαχειριστών του www.g4s-security.gr/ είναι η παράθεση των παρακάτω όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του, και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά του.
Δικαιώματα Καταναλωτή

Επιστροφές

Ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει το προϊόν που επέλεξε να αγοράσει όπως αυτό περιγράφεται στον ιστοτόπο και στην τιμή που αναγράφεται κατά την ημέρα και ώρα της παραγγελίας. Εφόσον το προϊόν το οποίο τελικά παρέλαβε δεν είναι αυτό το οποίο παρήγγειλε, έχει δικαίωμα να το επιστρέψει χωρίς να επιβαρυνθεί με μεταφορικά ή άλλα έξοδα. Σε αυτή τη περίπτωση (επιστροφή), ο πελάτης δικαιούται να λάβει το ποσό που κατέβαλε υπό τη μορφή εμβάσματος σε τραπεζικό του λογαριασμό ή να επιλέξει την αγορά άλλου προϊόντος ίσης ή μεγαλύτερης αξίας συμψιφίζοντας το ως άνω ποσό.
Εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη
Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει κάποιο προϊόν το οποίο αφού άνοιξε την συσκευασία του διαπίστωσε κάποιο πρόβλημα, μπορεί να καλέσει την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας εργάσιμες ημέρες και ώρες για να ζητήσει βοήθεια δια τηλεφώνου. Αν ο τεχνικός μας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δια τηλεφώνου, θα προτείνει στον πελάτη το τηλέφωνο της σχετικής συνεργαζόμενης εταιρείας / αντιπροσωπείας. Τότε, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ακολουθήσει την διαδικασία και τους όρους εγγύησης του προϊόντος όπως αυτά προβλέπονται από τον διανομέα του στην Ελλάδα ή / και αλλού.
Έκδοση Παραστατικών
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί σχετικό παραστατικό εκτός της Απόδειξης Λιανικής Απόδειξης, θα πρέπει να το δηλώσει κατά την παραγγελία του επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία. Εφόσον εκδοθεί Α.Λ.Π, η εταιρεία μας δεν μπορεί – με βάσει το νόμο – να εκδώσει άλλο παραστατικό μεταγενέστερα.

Προσωπικά Στοιχεία

Ο κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τα αληθή στοιχεία και μόνο που απαιτούνται για την σωστή διεκπαιρέωση της παραγγελίας του. Η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να διαφυλάσσει τα στοιχεία αυτά χωρίς να έχει το δικαίωμα να τα μεταβιβάζει ή να τα αξιοποιεί μέσω τρίτων χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση του χρήστη. Τα δε στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλων χρεωστικών μέσων, δεν αποθηκεύονται σε καμία περίπτωση στον ιστοτόπο μας ή αλλού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπό περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα του www.g4s-security.gr/ και από τρίτους που έχουν παραχωρήσει στην εταιρία τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση / αφαίρεση / μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς σχετική άδεια από το www.g4s-security.gr/ ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων.
Το www.g4s-security.gr/ δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει την άδεια των υλικών εκείνων, που από τρίτους έχει νόμιμα πάρει για προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων τους.
Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον υποψήφιο αγοραστή. Υλικό από το παρόν ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους αλλά και για σκοπούς οι οποίοι θίγουν τα συμφέροντα της εταιρίας (παραγωγή λογότυπων, παιδική πορνογραφία, εκμετάλλευση, ανέντιμο κέρδος, προσβολή δημοσίας αιδώ κ.λπ.) και απαγορεύει ο νόμος.
Κανένα μέρος του παρόντος ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να προβάλλεται μόνιμα ή περιοδικά από κανέναν άλλο διακομιστή (web server).
Οποιαδήποτε παραποίηση η παραβίαση των ανωτέρω όρων, αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

Πληροφορίες προς Ανηλίκους

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους πριν αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο ιστοτόπου www.g4s-security.gr/.
Σύνδεσμοι με άλλους ιστοτόπουs
Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο www.g4s-security.gr/ πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου του. Στην περίπτωση αυτή το www.g4s-security.gr/ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στους ιστοτόπουs αυτούς.
Δικαίωμα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων
Το www.g4s-security.gr/ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. To www.g4s-security.gr/ αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ισχύον Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.g4s-security.gr/ διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.