ΚΕΝΤΡΟ-ΛΗΨΕΩΣ-ΣΗΜΑΤΩΝ

24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

24h

Παρακολούθηση Συστημάτων Συναγερμού & Πυρανίχνευσης

Στο πλαίσια  της παροχής υπηρεσιών Κεντρικού Σταθμού προσφέρουμε:

 • Σήμα διάρρηξης και από πoιο τμήμα του χώρου έγινε.
 • Σήμα προσωπικής απειλής.
 • Σήμα ιατρικής ανάγκης.
 • Σήμα πυρανίχνευσης (φωτιάς).
 • Παραβίαση προστασίας σειρήνας.
 • Πτώση τάσης μπαταρίας.
 • Έλεγχος διακοπής ρεύματος 220V.
 • Αφόπλιση σε κατάσταση απειλής.
 • Όπλιση-Αφόπλιση του συναγερμού και από ποιον χρήστη έγινε.
 • Κωδικός ασφαλείας για αναγνώριση από τον κεντρικό σταθμό.
 • Έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής ακόμα και κάθε 5΄΄ (TEST)
 • Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας (LOB)
 • Υπηρεσία Ασφάλειας απομακρυσμένης εποπτείας συστημάτων CCTV

Παρακολούθηση Συστημάτων Συναγερμού & Πυρανίχνευσης

Στο πλαίσια  της παροχής υπηρεσιών Κεντρικού Σταθμού προσφέρουμε:

Σήμα διάρρηξης και από πoιο τμήμα του χώρου έγινε.

Σήμα προσωπικής απειλής.

Σήμα ιατρικής ανάγκης.

Σήμα πυρανίχνευσης (φωτιάς).

Παραβίαση προστασίας σειρήνας.

Πτώση τάσης μπαταρίας.

Έλεγχος διακοπής ρεύματος 220V.

Αφόπλιση σε κατάσταση απειλής.

Όπλιση-Αφόπλιση του συναγερμού και από ποιον χρήστη έγινε.

Κωδικός ασφαλείας για αναγνώριση από τον κεντρικό σταθμό.

Έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής ακόμα και κάθε 5΄΄ (TEST)

Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας (LOB)

Υπηρεσία Ασφάλειας απομακρυσμένης εποπτείας συστημάτων CCTV

• Video verification

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού και των εγκατεστημένων περιφερειακών του (ενεργοποίηση αισθητήρα κίνησης, άνοιγμα πόρτας κτλ), το σύστημα IMS λαμβάνει αυτόματα ειδοποίηση σήματος συναγερμού με το οποίο ο χειριστής έχει την δυνατότητα άμεσης οπτικής πρόσβασης στο χώρο του συμβάντος, έτσι ώστε να αξιολογηθεί καλύτερα και άμεσα το συμβάν.

• Video Patrol και Video verification

Ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και μόνο όταν το σύστημα συναγερμού είναι ενεργοποιημένο, ο χειριστής του συστήματος IMS έχει την δυνατότητα της απομακρυσμένης σύνδεσης με συγκεκριμένη ή όλες τις κάμερες του προς εποπτεία χώρου, έτσι ώστε να ελέγχει για προληπτικούς λόγους ζωνταντά τον περιβάλλοντα χώρο.

Τα χρονικά διαστήματα δημιουργούνται αυτόματα από το IMS ως tickets, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η απομακρυσμένη ζωντανή σύνδεση με το εγκατεστημένο κύκλωμα CCTV.

Σε περίπτωση συμβάντος την στιγμή του video patrol, ο χειριστής ακολουθεί την προδιαγεγραμμένη διαδικασία χειρισμού του περιστατικού.

Επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού και των εγκατεστημένων περιφερειακών του (ενεργοποίηση αισθητήρα κίνησης, άνοιγμα πόρτας κτλ), το σύστημα IMS λαμβάνει αυτόματα ειδοποίηση σήματος συναγερμού με το οποίο ο χειριστής έχει την δυνατότητα άμεσης οπτικής πρόσβασης στο χώρο του συμβάντος, έτσι ώστε να αξιολογηθεί καλύτερα και άμεσα το συμβάν.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, ο χειρισμός των περιστατικών ασφαλείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες και προσυμφωνημένες διαδικασίες που έχουν οριστεί από τον πελάτη.

Οι οποίες υποστηρίζονται απο το 24ωρ./365ημ. Κέντρο Λήψης Σημάτων  της G4S.

Η  G4S διατηρεί σε πλήρη Επιχειρησιακή  λειτουργία 24ωρ./365ημ. Κέντρο Λήψης Σημάτων ο οποίος διαθέτει  τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και  ανταποκρίνεται  με επιτυχία  στην  αποστολή της επιτήρησης των  χιλιάδων,  συνδεδεμένων συστημάτων ασφαλείας  πανελλαδικά και του συντονισμού όλων των προβλεπόμενων ενεργειών σε 24ωρη βάση.

Σε κάθε περίπτωση ανάγκης το έμπειρο προσωπικό των Κέντρων Λήψης Σημάτων προβαίνει στην ειδοποίηση των Αρμοδίων Αρχών και όποιων άλλων προσώπων πρέπει να ειδοποιηθούν ενώ παράλληλα παρέχει, όπου προβλέπεται, τις πρώτες συμβουλές/οδηγίες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι εργαζόμενοι του 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων της G4Secure Solution, έχουν εκπονηθεί ειδικές διαδικασίες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, προσαρμοσμένες στο νομικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της χώρας μας και πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000. Επιπροσθέτως και παράλληλα με το σύστημα εποπτείας του προσωπικού,  όπως ορίζεται από το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, βρίσκονται σε λειτουργία συστήματα καταγραφής των τηλεφωνικών συνομιλιών. Η διαδικασία αυτή  διασφαλίζει  και αποδεικνύει σε κάθε ζήτηση την επικοινωνία των  χειριστών τόσο με τις αρμόδιες αρχές όσο και με τους επιλεγμένους υπευθύνους κάθε συνδρομητή που ειδοποιούνται σε περίπτωση συναγερμού.

 

Επιπλέον, στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας, γίνεται  σε  καθημερινή  βάση Backup του προγράμματος με το αρχείο  πελατών  και  το  ιστορικό  τους  αρχείο. Τα στοιχεία αυτά  παραμένουν  στην  μνήμη και είναι στην διάθεση του πελάτη για  χρονικό  διάστημα  πλέον  του  έτους.