Συστήματα ασφαλείας

Η G4S διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά αρτιότερα Κέντρα Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα

  • Συστήματα Ασφαλείας & Συναγερμού (Intruder & Burglar Alarm)
  • Συστήματα πυρανίχνευσης,
  • Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (C.C.TV)
  • Συστήματα Περιμετρικής προστασίας
  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης (Access Control-Time Attendance)
  • Συστήματα παγίδευσης και ελέγχου εμπορευμάτων

Υπηρεσία Ασφάλειας απομακρυσμένης εποπτείας συστημάτων CCTV