Στατικές Φυλάξεις

Ο επαγγελματισμός και η εμπειρία όλων των ανθρώπων της G4S Μεσογείων έχουν καθιερώσει το όνομα μας συνώνυμο με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση από τους χιλιάδες των συνδρομητών μας αποτελεί αναμφίβολα την σημαντικότερη περιουσία, αλλά και δύναμη μας για τα επόμενα δημιουργικά χρόνια.

Η G4S Μεσογείων είναι περήφανη που είναι ο προτιμητέος πάροχος υπηρεσιών επανδρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας στους κυριότερους δημόσιους, οικονομικούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς. Παρέχουμε ένστολους φύλακες σε ένα ευρύ φάσμα:

g4s static
  • Δίκτυα καταστημάτων τραπεζών
  • Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί
  • Εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Δημόσιες υπηρεσίες
  • Ξενοδοχεία
  • Ιδιώτες

Τα συστατικά της επιτυχίας και καταξίωσής της, ως μεγαλύτερου και αξιολογότερου συνεργάτη – προμηθευτή υπηρεσιών ασφαλείας είναι:

η σωστή επιλογή του κατάλληλου προσωπικού ασφαλείας για την επάνδρωση στατικών και περιπολουσών φυλάξεων. Η G4S Μεσογείων ακολουθεί μία ιδιαίτερα εξελιγμένη διαδικασία πρόσληψης που διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού της,που η Εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, όχι μόνο βασική εκπαίδευση αλλά και περιοδική, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος της G4S Μεσογείων είναι ο έλεγχος της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ασφαλείας ο οποίος επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων από το Κέντρο Επιχείρησης 24ωρης λειτουργίας.