24 Ώρο κέντρο λήψης σημάτων πληρωμή

24 Ώρο κέντρο λήψης σημάτων πληρωμή

Εισάγετε ένα πόσο για την πληρωμή του κέντρου λήψεως σήματος

Περιγραφή

Παρακολούθηση Συστημάτων Συναγερμού & Πυρανίχνευσης
Στο πλαίσια  της παροχής υπηρεσιών Κεντρικού Σταθμού προσφέρουμε.

 • Σήμα διάρρηξης και από πoιο τμήμα του χώρου έγινε.
 • Σήμα προσωπικής απειλής.
 • Σήμα ιατρικής ανάγκης.
 • Σήμα πυρανίχνευσης (φωτιάς).
 • Παραβίαση προστασίας σειρήνας.
 • Πτώση τάσης μπαταρίας.
 • Έλεγχος διακοπής ρεύματος 220V.
 • Αφόπλιση σε κατάσταση απειλής.
 • Όπλιση-Αφόπλιση του συναγερμού και από ποιον χρήστη έγινε.
 • Κωδικός ασφαλείας για αναγνώριση από τον κεντρικό σταθμό.
 • Έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής ακόμα και κάθε 5΄΄ (TEST)
 • Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας (LOB)
 • Υπηρεσία Ασφάλειας απομακρυσμένης εποπτείας συστημάτων CCTV